Plany inwestycyjne na dany rok

Nowy 2021 rok, to szczególny okres dla naszej gminy, zwłaszcza pod względem inwestycji drogowych. W bieżącym roku zrealizowana będzie długooczekiwana budowa nowego mostu w Kobylnikach wraz z przebudową prowadzącej do niego drogi gminnej. Planowany całkowity koszt  realizacji zadania wyniesie ponad 10 mln zł, a 80% tej kwoty pochodzić będzie z budżetu państwa. Gmina Kruszwica jako jedyna w województwie kujawsko-pomorskim otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Mosty dla regionów”.

Drugą ważną inwestycją drogową zaplanowaną na 2021r. jest przebudowa ul. Wspólnej w Kruszwicy, na której realizację Gmina Kruszwica również otrzymała środki zewnętrzne w wysokości 429.599,00zł, które pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ponadto, na bieżący rok zaplanowano wykonanie prac polegających na rewitalizacji zabytkowego wiatraka w Chrośnie, które realizowane są przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dla mieszkańców gminy Kruszwica obecny rok będzie istotny nie tylko ze względu na powstającą nową infrastrukturę drogową.
W drugim kwartale 2021r. planowane jest uruchomienie żłobka gminnego, w którym opiekę otrzyma 16 dzieci. Warto zaznaczyć,
iż na adaptację pomieszczeń, w których zlokalizowana będzię wspomniana instytucja Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie w wysokości 528.000,00zł, pochodzące
z rządowego programu „MALUCH+”,  natomiast na jego dwuletnie funkcjonowanie otrzymano wsparcie z budżetu Unii Europejskiej.Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dzieci zostaną opublikowane na stronie gminy w późniejszym terminie.

W bieżącym roku,  podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy mogą ubiegać się o środki na dotacje dla mieszkańców gminy, na działaia proekologiczne, tj. budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup zbiorników retencyjnych oraz wymianę kotłów grzewczych  na ekologiczne. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl, https://www.gminakruszwica.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4 .

Wzorem poprzednich lat udało się utrzymać środki przeznaczone na Fundusz Sołecki, dzięki którym  mieszkańcy poszczególnych sołectw współdecydują o wydatkach ponoszonych przez samorząd na zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. W 2021r. na powyższy cel przeznaczono ponad 226 tys. zł.