Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego na lata 2021-2028 dla Gminy Kruszwica

Burmistrz Kruszwicy zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt dokumentu pn. „Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego Gminy Kruszwica na lata 2021-2028”.

Konsultacje społeczne odbywają się w okresie  od 15 listopada do 20 grudnia 2021 roku do zgłaszania uwag i opinii do załączonego projektu .

Uwagi o  konsultowanym  programie  można zgłaszać w dwóch formach: pisemnie  na adres Urzędu Miejskiego w Kruszwicy - Biuro Obsługi Interesanta, przy ul. Nadgoplańskiej 4, 88-150 Kruszwica  lub  elektronicznie  na  adres umatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl przy czym formularz zgłoszeniowy uwag do projektu stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

Uwagi i opinie będzie można wnieść również podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się: 26 listopada 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy (ul. Nadgoplańska 4 w Kruszwicy - Sala Sesyjna), o godzinie 13:00