Odnowa wsi Bachorce poprzez budowę elementów małej architektury wraz z budową chodników i przebudową zatoki autobusowej

•Termin realizacji: 2010r.

•Źródło finansowania: zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu LGD w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

finanse

•Zadanie obejmowało przebudowę odcinka drogi gminnej w Bachorcach o długości 103 mb poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej, zatoki autobusowej oraz zagospodarowano teren elementami małej architektury, tj. boisko trawiaste do piłki nożnej, plażowej piłki siatkowej, do streetballu o nawierzchni utwardzonej, plac zabaw wraz z elementami małej architektury, stanowisko paleniska ogniskowego i grillowego wraz z ławkami i stołami 

logo