Wykazd dróg i ulic

Sieć drogową na terenie Gminy Kruszwica tworzą ogólnodostępne drogi publiczne, które ze względu na funkcję jaką pełnią, dzieli się na następujące kategorie: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Zarządcami dróg, do których należą sprawy z zakresu planowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, są następujące jednostki: drogi krajowe – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, drogi wojewódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, drogi powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, drogi gminne – Burmistrz Kruszwicy.

Sieć drogowa na terenie gminy Kruszwica obejmuje następujące drogi:

• Droga krajowa – odcinek drogi krajowej nr 62 Strzelno – Siemiatycze o długości 21,129 km,

• Droga wojewódzka - odcinek drogi wojewódzkiej nr 412 Tupadły – Kobylniki o długości 5,514 km,

• Drogi powiatowe – 26 odcinków o łącznej długości 112,591 km,

• Drogi gminne – 95 odcinków o łącznej długości 131,32 km