Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Kruszwica w ramach rządowego projektu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zakupiła 37 komputerów, które na podstawie umowy użyczenia zostały przekazane do najbardziej potrzebujących uczniów z 7 szkół z terenu naszej gminy:

  • Zespołu Szkół Samorządowych  Nr 1 w Kruszwicy;

  • Zespołu Szkól Ogólnokształcących Szkoła w Kruszwicy;

  • Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Chełmcach;

  • Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach;

  • Szkoły Podstawowej im Marii Patyk w Sławsku Wielkim;

  • Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej;

  • Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Rusinowie.

Źródło finansowania:

w ramach grantu uzyskano 68 635,74 zł dofinansowania, stanowiącego 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, zgodnie z umową o dofinansowanie nr 2326/2020 z dnia 28.04.2020r.

logo ue