Punkt konsultacyjno- informacyjny

logo

 

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12:15-15:15 w biurze nr 22 na parterze Urzędu Miejskiego.
Informacje o programie można uzyskać również pod numerem telefonu 52 351 50 10 wew. 82


W ramach swojej działalności punkt konsultacyjno- informacyjny oferuje:
- udzielanie informacji o Programie przez przeszkolonego pracownika,
- wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
- możliwość pomocy przy ocenie obecnego źródła ciepła i potrzeby jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji
- pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania.