LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 sporządza i aktualizuje starosta. Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4 ustawy oraz art. 11 ust. 10 (przekierowanie klienta do darmowego poradnictwa specjalistycznego, gdy jego problem ma charakter złożony).
Ponadto Listę udostępnia się w punktach na tablicy ogłoszeń w poczekalni, publikuje się w BIP, na stronach internetowych urzędu starostwa i urzędów gmin oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób, a także przynajmniej raz do roku Listę udostępnia się w lokalnych środkach masowego przekazu.
Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.
Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane o centralnych podmiotach poradniczych zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

 

 

CZĘŚĆ I: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne (wg art. 8a ust 1 pkt 1).

LISTA I

CZĘŚĆ II: nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (wg art. 8a ust 1 pkt 2).

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Inowrocławskiego

Na każdą poradę w ramach punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, w Pakości i w Janikowie oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Kruszwicy i w Gniewkowie obowiązują zapisy, których dokonać można pod nr tel. 52 35 92 304.

W ramach punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego skorzystać można z Nieodpłatnej Mediacji.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 52 35 92 304 oraz pod adresem pomocprawnaatinowroclaw [dot] powiat [dot] pl

Punkt w Starostwie Powiatowym przy al. Ratuszowej 38

Poniedziałek 7.30-11.30
Wtorek 14.00-18.00
Środa 8.00-12.00
Czwartek 14.00-18.00
Piątek 14.00-18.00

Punkt w Pakości przy ul. Św. Jana 12

Poniedziałek 14.00-18.00
Wtorek 9.00-13.00
Środa 9.00-13.00
Czwartek 9.00-13.00
Piątek 14.00-18.00

Punkt w Janikowie przy ul. Przemysłowej 6

Poniedziałek 8.30-12.30
Wtorek 8.30-12.30
Środa 8.00-12.00
Czwartek 8.30-12.30
Piątek 8.30-12.30

Punkt w Starostwie Powiatowym przy ul. Mątewskiej 17

Poniedziałek 14.00-18.00
Wtorek 8.00-12.00
Środa 8.00-12.00
Czwartek 8.00-12.00
Piątek 11.00-15.00

Punkt w Kruszwicy przy ul. Rybacka 20

Poniedziałek 7.00-11.00
Wtorek 7.00-11.00
Środa 7.00-11.00
Czwartek 7.00-11.00
Piątek 7.00-11.00

Punkt w Gniewkowie przy ul. 700-lecia 16

Poniedziałek 7.00-11.00
Wtorek 7.00-11.00
Środa 7.00-11.00
Czwartek 7.00-11.00
Piątek 7.00-11.00