Bracia Wojciech i Czesław Miechowie

Bracia Wojciech i Czesław Miechowie- ostatni właściciele ziemscy z Brześcia nad Gopłem.

Bracia Miechowie urodzili się w Pieckach koło Kruszwicy. Ich ojciec Jakub posiadał tam spore gospodarstwo rolne. Starszy z braci - Wojciech (ur. w 1866 r.) (zdjęcie nr 1) kupił majątek w Brześciu w 1903 r. Wydarzenie to odbiło się głośnym echem w ówczesnej prasie. W końcu XIX wieku i na początku XX co raz więcej folwarków bowiem przechodziło w ręce niemieckie, co było związane z polityką pruskich władz. W czasie jego rządów w Brześciu powstał istniejący do dziś dwór (1919 r.), wielka ceglana stodoła, 2 chlewy i stajnia dla koni. Wojciech także postawił dla swoich pracowników domy, które w niewielkiej liczbie zachowały się do obecnych czasów.
W gospodarstwie jego pracował także młyn i wiatrak wietrzny. Część pozostałych do dnia dzisiejszego drzew w brzeskim parku została zasadzona właśnie w czasach gospodarowania w tym miejscu starszego z braci. Oprócz majątku w Brześciu Wojciech posiadał także ziemię w Pieckach i Bąkowie, a przejściowo także w Kaspralu, Jerzycach i Siedlimowie. Miech zmarł w styczniu 1934 roku, jego spadkobiercą został młodszy z braci - Czesław (ur. W 1887 r.)

Podczas gospodarowania Czesława w Brześciu pobudowano kościół pod wezwaniem św. Wojciecha (Czesław ufundował go jako pamiątkę po bracie), Dom Katolicki, cmentarz parafialny, plebanię i pomieszczenia dla organisty oraz  innych sług kościelnych. W Domu Katolickim pierwszy proboszcz w Brześciu ks. Ziarniak stworzył Muzeum Wsi Kujawskiej, była tam też mała sala gdzie naukę pobierały wiejskie dzieci. W Brześciu rozpoczęła się też zwózka materiałów budowlanych pod szkołę powszechną jednakże budowa nigdy nie ruszyła z powodu wybuchu II wojny światowej.
Czesław był żonaty z Kazimierą z domu Strehl. (zdjęcie nr 2 – podczas wakacji we Włoszech). Jej brat był proboszczem w Ostrowie nad Gopłem, rodzice zaś byli bardzo zasłużeni dla Kujaw- brali m.in. udział w powstaniu wielkopolskim. Ona sama była wieloletnią prezeską Koła Włościanek w Witowicach.
Majątek w Brześciu na przestrzeni lat 1903-39 oscylował w okolicach 460 - 475ha. Hodowano w nim  głownie konie - ok. 10 sztuk, a także ok. 380 sztuk bydła i ok. 100 sztuk świń, a także owce. Na dobrej kujawskiej ziemi w głównej mierze uprawiano buraki oraz żyto, pszenicę i jęczmień. By móc pobudować odpowiednie budynki we wsi była cegielnia. Miechowie zatrudniali ok. 85 stałych pracowników i 80 sezonowców. W 14 domach folwarcznych (do dziś zachowane 4) mieszkało ok. 35 rodzin.
(Na ostatnim zdjęciu widać widok plebanii  z wieży kościoła w Brześciu w 1938 r.)

 

Wojciech Miech
Wojciech Miech
Czesław Miech
Czesław Miech wraz z żoną - podczas wakacji we Włoszech

 

Widok plebanii
Widok plebanii z wieży kościoła w Brześciu w 1938 r.