Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ul. Adama Mickiewicza w m. Kruszwica