Przebudowa drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w Kruszwicy od km 0+000 do km 0+208,52 (dz. Nr. 73/23, 106/64, 106/69, 106/72) i od km 0+000 do km 0+078,00 (dz. Nr 106/138)

Zakres prac: Zadanie obejmowało wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz chodników i zjazdów do posesji z kostki betonowej. Ponadto ułożono sieć kanalizacji deszczowej celem prawidłowego odwodnienia pasa drogowego. Zakres zadania obejmował również budowę kanału technologicznego dla przyszłych sieci światłowodowych oraz wycinkę kolidujących drzew i krzewów.

Wykonawca: Wykonawcę na realizację zadania Gmina Kruszwica wyłoniła w drodze przetargu nieograniczonego jeszcze w 2020r. i jest nim Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS - POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.

Wartość zadania: 1.244.605,80 zł

Źródło finansowania: Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na mocy umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem w wysokości 429 599,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 111.999,84zł

Termin wykonania: 2021r.

 

  2                RFIL