Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witowiczki

witowiczkiZadanie obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz zjazdów, budowę elementów odwodnienia, wykonanie humusowania terenu wraz z obsianiem trawą.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANSP-POM Piotr Pomagier

Wartość robót budowlanych:    388 011,07 zł
Wartość dofinansowania: 372 496,07zł

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)