EDYCJA 3 (PPGR)

Poprawa życia mieszkańców terenów PPGR w gm. Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do m. Karsk i Brześć oraz przebudowę dróg w m. Lachmirowice i Piaski

Projekt obejmował budowę sieci wodociągowej z Karska do Brześcia na odcinku około 3 km oraz przebudowę dróg w miejscowościach Lachmirowice i Piaski.

Inwestycja ta stanowi kontynuację wcześniej prowadzonych prac, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy Kruszwica.

Dzięki tym działaniom, mieszkańcy gminy Kruszwica zyskali dostęp do sieci wodociągowej, co zdecydowanie podniesie standard życia w tych obszarach. Dodatkowo, przebudowa dróg w Lachmirowicach i Piaskach przyczyniła się do poprawy stanu infrastruktury drogowej oraz poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg.
 
Wykonawcą zadania była firma KADA – BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Na realizację zadania Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.362.723,17 zł w ramach 3 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.