Budowa świetlicy w Brześciu wraz z zagospodarowaniem terenu

Termin realizacji rzeczowej: 2014r.

Źródło finansowania: dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

finanse

Zakres prac:

W ramach powyższej inwestycji miejscowość Brześć zyskała nowy budynek świetlicy przeznaczony do spotkań mieszkańców wsi w ramach zebrań wiejskich i innych uroczystości okolicznościowych wsi i gminy Kruszwica.
Jest to budynek budynku parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, znajdujący się działce oznaczonej nr 43/10, z dachem o konstrukcji drewnianej wielospadowej nachylonej po kątem 24 st., pokryty dachówką ceramiczną.

Zestawienie powierzchni:
- powierzchnia zabudowy: 256,94 m²,
- powierzchnia użytkowa – 201,49 m²,
- powierzchnia całkowita – 256,94 m²,
- kubatura – 1075 m³.


Ściany wewnątrz budynku zostały wyposażone w  stałą ekspozycję  fotograficzną, obejmującą 8  obrazów płóciennych o wymiarach 100x70 cm,  zabezpieczone zewnętrznie lakierem UV oraz oprawione w plastikową ramę.
W części parteru zaprojektowano salę zebrań, pomieszczenie gospodarcze, magazyn, kotłownię, toalety, w tym również dla niepełnosprawnych, szatnie i hol. Nowopowstała świetlica została wyposażona w składane stoły i krzesła konferencyjne, kuchnię gazowo- elektryczną, telewizor LCD, zestaw muzyczny (miniwieża) oraz  stół do tenisa.

W ramach inwestycji przewidziano również zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy, a mianowicie wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy, utwardzenia terenu przyległego do świetlicy z przeznaczeniem na część komunikacyjną z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz modernizacji istniejącej zieleni niskiej poprzez dosadzenie drzewostanu iglastego i wykonanie nowych miejsc zieleni niskiej.

Wykonawcą jest firma P.W. PION-BUD Paweł Pieszak ze Strzelna.

 

logo