Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu

Logo UE 2007-2013

Przedmiotem projektu pn. "Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu" była budowa zintegrowanej infrastruktury obsługującej ruch turystyczny na terenie Kruszwicy i Jeziora Gopło.

Termin realizacji: 2009r. - 2012r.

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Rozwój Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Działania 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze

Goplańskie dziedzictwo - źródła finansowania

Zakres projektu:

1. Budowa infrastruktury technicznej dla turystyki wodnej na jeziorze Gopło zlokalizowanej w Popowie, Grodztwie i Złotowie

2. Budowa infrastruktury technicznej dla turystyki wodnej na jeziorze Gopło zlokalizowane nad jeziorem w Popowie, Grodztwie i Złotowie poprawią dostęp do najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo terenów Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia i obszaru NATURA 2000 „Ostoja Nadgoplańska” PLB040004.

3. Budowa infrastruktury technicznej dla uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej, w tym:

- przebudowa istniejącego w Kruszwicy parkingu przy Mysiej Wieży oraz budowę połączonych z nim ciągów  pieszo-rowerowych

- budowa szaletu publicznego przy ul. Podzamcze w Kruszwicy

- budowę czterech ścieżek rowerowych rozpoczynających się przy parkingu samochodowym pod „Mysią  Wieżą”, a zakończonych w miejscach ciekawych przyrodniczo i obiektach kultury

- iluminacja świetlna kolegiaty w Kruszwicy

4. Ekspozycja odkopanych i zabezpieczonych murów zamku kruszwickiego

5. Przebudowa amfiteatru w Kruszwicy.