Dotacje

Ogłaszamy nabór osób do komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Kruszwicy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2022 r.

[FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY]
[NABÓR CZŁONKÓW]
[OŚWIADCZENIE]

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 2/2022 na realizację zadań publicznych w 2022 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
[OGŁOSZENIE]
[FORMULARZ OFERTY]
[AKTUALIZACJA KOSZTORYSU I HARMONOGRAMU]
[FORMULARZ SPRAWOZDANIA]
[INFORMACJA O NR KONTA]

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. Zarządzenie

Ogłaszamy nabór osób do komisji konkursowych powoływanych przez Burmistrza Kruszwicy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

[FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY]

[NABÓR CZŁONKÓW]

[OŚWIADCZENIE]

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 1/2022 na realizację zadań publicznych w 2022 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[OGŁOSZENIE]
[FORMULARZ OFERTY]
[AKTUALIZACJA KOSZTORYSU I HARMONOGRAMU]
[FORMULARZ SPRAWOZDANIA]
[INFORMACJA O NR KONTA]

Informacja dot. oferty na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

[INFORMACJA]

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń - z pominięciem procedury konkursowej.

[OGŁOSZENIE]

[ZAŁĄCZNIK]

Informacja dot. oferty na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

[OGŁOSZENIE]

Informacja dot. oferty na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

[OGŁOSZENIE]

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń - z pominięciem procedury konkursowej

[OGŁOSZENIE]
[ZAŁĄCZNIK]

 

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń - z pominięciem procedury konkursowej.

[OGŁOSZENIE]
[ZAŁĄCZNIK]

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. tutaj

 

Ogłaszamy nabór osób do komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza Kruszwicy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.
Formularz zgłoszeniowy
Ogłoszenie
Oświadczenie

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica w 2020 r.