Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kraszyce, Gmina Kruszwica