Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kruszwicy

finanse

W ramach zadania została wykonana termomodernizacja 2 budynków:

-  Urzędu Miejskiego w Kruszwicy;

- Szkoły Podstawowej nr 2  im. Tysiąclecia Państwa Polskiego  i Gimnazjum nr 2 im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Kruszwicy.

Termin realizacji: 2010r.

Źródło finansowania:

finanse

Europejski Fundusz Rozwój Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska  Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.