EDYCJA 2

Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica

Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica

Realizacja zadania polega na:
- Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Poznańskiej w Kruszwicy,
- Budowie sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej w Kruszwicy,
- Rozbudowie  sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej w Kruszwicy o długości 426,5m

 
Zadanie jest realizowane z udziałem środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
 
Wysokość dofinansowania wg Promesy inwestycyjnej przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 5.000.000,00 zł.
 
Termin zakończenia zadania: Lipiec 2024r.