Utwardzenie ciągu pieszego przy ul. Wiejskiej w Kruszwicy

Zakres prac: W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną oraz zrealizowano prace budowlane, w ramach których utwardzono ciąg pieszy kostką brukową betonową, na odcinku 95 mb. Wykonano również odwodnienie poprzez nadanie właściwych spadków poprzecznych i podłużnych na okoliczny teren.

Wykonawca prac budowlanych: firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANSP-POM Piotr Pomagier.

Wartość zadania:  105.897,94 zł

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 97 997,94 zł

RFIL