Przebudowa ścieżki rowerowej z centrum wsi Chełmce do świetlicy wiejskiej i Chełmiczek wraz z zagospodarowaniem terenu przed świetlicą

•Termin realizacji: 2010r.

•Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

finanse

•Zadanie obejmowało przebudowę ścieżki rowerowej wraz z przebudową punktów oświetlenia ulicznego parkowego wraz z linią kablową oświetleniową we wsi Chełmce oraz zakup wyposażenia mała architektura wraz z montażem.

 

logo