LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 sporządza i aktualizuje starosta. Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4 ustawy oraz art. 11 ust. 10 (przekierowanie klienta do darmowego poradnictwa specjalistycznego, gdy jego problem ma charakter złożony).
Ponadto Listę udostępnia się w punktach na tablicy ogłoszeń w poczekalni, publikuje się w BIP, na stronach internetowych urzędu starostwa i urzędów gmin oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób, a także przynajmniej raz do roku Listę udostępnia się w lokalnych środkach masowego przekazu.
Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.
Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane o centralnych podmiotach poradniczych zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

 

 

CZĘŚĆ I: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne (wg art. 8a ust 1 pkt 1).

 

       Wykaz godzin funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
Na każdą poradę w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, Pakości i Janikowie oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w Gniewkowie i Kruszwicy obowiązują zapisy, których dokonać można
pod nr tel. 52 35 92 304.
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać można z nieodpłatnej mediacji.
Wszelkie informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną  oraz  nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim udzielane są pod nr tel. 52 35 92 304, osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewska 17,  pokój 304  oraz
pod adresem:
pomocprawnaatinowroclaw [dot] powiat [dot] pl
Godziny zapisów:
poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-17.00
środa 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.00

Punkt w Inowrocławiu  przy al. Ratuszowej 38,
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzony przez ORA/OIRP
Poniedziałek 13.00-17.00
Wtorek 14.00-18.00
Środa 8.00-12.00
Czwartek 15.00-19.00
Piątek 14.00-18.00

Punkt w Pakości przy ul. Św. Jana 12,
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzony przez ORA/OIRP

Poniedziałek 15.00-19.00
Wtorek 13.00-17.00
Środa 9.00-13.00
Czwartek 9.00-13.00
Piątek 13.00-17.00


Punkt w Janikowie przy ul. Przemysłowej 6,
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzony przez ORA/OIRP

Poniedziałek 8.30-12.30
Wtorek 12.00-16.00
Środa 8.00-12.00
Czwartek 11.00-15.00
Piątek 8.30-12.30

Punkt w Inowrocławiu  przy ul. Mątewskiej 17,
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzony przez organizację pozarządową Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach

Poniedziałek 15.00-19.00
Wtorek 8.00-12.00
Środa 8.00-12.00
Czwartek 14.00-18.00
Piątek 9.00-13.00

Punkt w Kruszwicy przy ul. Rybackiej 20,
punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – prowadzony przez organizację pozarządową Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach

Poniedziałek 7.00-11.00
Wtorek 7.30-11.30
Środa 7.00-11.00
Czwartek 7.00-11.00
Piątek 7.00-11.00


Punkt w Gniewkowie przy ul. 700-lecia 16,
punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – prowadzony przez organizację pozarządową Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach

Poniedziałek 7.00-11.00
Wtorek 14.00-18.00
Środa 7.00-11.00
Czwartek 7.00-11.00
Piątek 7.00-11.00