Projekty przedakcesyjne 2004-2006

Z programów przedakcesyjnych w latach 2004 - 2006 Gmina Kruszwica pozyskała dofinansowanie dla czterech projektów infrastrukturalnych w wysokości ponad 4 mln zł, co stanowi ok. 60% wartości tych zadań:

  • Poprawa komunikacji lokalnej poprzez przebudowę drogi gminnej we wsiach Złotowo i Ostrówek
  • Uporządkowanie gospodarki ściekowej we wschodniej części gminy – rozwój turystyki nad jeziorem Gopło
  • Budowa pieszo jezdni wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy
  • Adaptacja budynku na świetlicę w Sławku Wielkim