Referat Planowania, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

Monika Winiarczyk – Kierownik Referatu Planowania, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
pok.
nr 114, nr wew. 30 (mail: monika [dot] winiarczykatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Rafał Świerczyński – Inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej
pok. nr 113, nr wew. 37 (mai:
swierczynskiatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Krzysztof Piątek – Inspektor ds. dróg
pok. nr 113, nr wew. 37 (mail: krzysztof [dot] piatekatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Justyna Pankowska – Inspektor ds. inwestycji i rozwoju gminy
pok. nr 113, nr wew. 38 (mail:
justyna [dot] pankowskaatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl),

Renata Brzustowska – Młodszy referentr ds. gospodarki mieszkaniowej
pok. nr 104,  nr wew. 34 (mail:
dorota [dot] trzeciakatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Michał Walczak – Podinspektor ds. funduszu sołeckiego i funduszy zewnętrznych
pok. nr 114, nr wew. 31 (mail: michal [dot] walczakatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Daria Starosta – Referent ds. zamówień publicznych
pok. nr 114, nr wew. 39 (mail: daria [dot] starostaatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Olga Barczak – Podinspektor ds. budownictwa
pok.
nr 22, nr wew. 82 (mail: olga [dot] barczakatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)