Gospodarka mieszkaniowa

1. Wnioskowanie o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego z uwagi na zgon dotychczasowego najemcy:

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby te mają prawo do złożenia wniosku o uzyskanie tytułu prawnego do tego lokalu.
Należy przedłożyć odręcznie napisany wniosek w tej sprawie i dołączyć do niego akt zgonu najemcy.

2. Kryteria, które musi spełnić wnioskodawca, by uzyskać lokal komunalny z zasobu Gminy Kruszwica:

 • zamieszkiwanie na terenie Gminy Kruszwica
 • zamieszkiwanie w lokalu o powierzchni łącznej pokoi nie przekraczającej na jedną osobę 15 m 2 w gospodarstwie jednoosobowym oraz powierzchni łącznej pokoi nie przekraczającej na jedną osobę 7 m2  w gospodarstwie wieloosobowym,
 • osiąganie dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego nieprzekraczającego:
  a) 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
  b) 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
  Kryteria finansowe, które muszą spełniać osoby niepełnosprawne:
  a) 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
  b) 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

3. Kryteria, które musi spełnić wnioskodawca, by uzyskać lokal socjalny z zasobu Gminy Kruszwica:

 • Najemca lokalu socjalnego może zostać osoba nie mająca tytułu prawnego do lokalu, której średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
  a) 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
  b) 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

 

 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
-OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM,
-DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI DOCHODÓW Z OSTATNICH TRZECH MIESIĘCY,
-ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH Z OSTATNICH TRZECH MIESIĘCY
- PODPISANĄ KLAUZULĘ RODO O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH