Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych przy ul. Cichej, Wiosennej i Leśnej w Kruszwicy oraz w m. Sławsk Wielki, Gmina Kruszwica