Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy

W 2019r. opracowano dokumentację techniczną dla powyższej inwestycji. Projekt zakłada powstanie 628 grobów ziemnych, z czego 453 będą pojedyncze, 144 podwójne, 30 dziecięcych i 1 mogiła zbiorowa dla dzieci przedwcześnie urodzonych. Groby mogą być dwupoziomowe. Liczba nisz w zaprojektowanych kolumbariach wynosi 1128 sztuk. Nisze będą pojedyncze lub rodzinne. Na terenie cmentarza znajdą się m.in. powierzchnie grzebalne (groby ziemne i kolumbarium), ciągi komunikacyjne wraz z placem centralnym, oświetlenie o charakterze parkowym, punkty poboru wody, miejsca gromadzenia odpadów, zieleń urządzona, elementy małej architektury (np. ławki).

Budowa cmentarza odbywać się będzie wieloetapowo w kolejnych latach.

W kwietniu 2020r. rozpoczęły się badania archeologiczne na terenie przeznaczonym pod inwestycję polegającą na budowie cmentarza komunalnego. Obowiązek przeprowadzenia takich badań został nałożony przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z uwagi na znajdujące się w tym miejscu udokumentowane stanowisko archeologiczne. Wyprzedzające badania archeologiczne umożliwią właściwe wydobycie, udokumentowanie i zabezpieczenie materiałów zabytkowych przed utworzeniem cmentarza. Jednocześnie zapobiegną konieczności każdorazowego prowadzenia badań archeologicznych w miejscach przeznaczonych na pochówek.

Prace prowadzone są przez firmę Pracownia Archeologiczna i Archeobotaniczna Arkadiusz Wiktor z siedzibą w Skulsku. Łączna powierzchnia terenu do eksploracji wynosi około 86 arów. Zakończenie badań wraz ze sporządzeniem sprawozdania i odbiorem konserwatorskim planowane jest na 10 lipiec br. Wówczas teren zostanie archeologicznie uwolniony pod inwestycję.

W bieżącym roku zaplanowany jest również I etap budowy cmentarza,  tj. wykonanie ogrodzenia o łącznej długości około 450 m, z czego około 40 m stanowi ogrodzenie dekoracyjne (słupki i podmurówki murowane z bloczków kamiennych granitowych, między słupkami przęsła ażurowe o konstrukcji stalowej). Pozostała część to ogrodzenie z gotowych elementów systemowych stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym. Ogrodzenie będzie jednym z etapów pozwalających na rozpoczęcie funkcjonowania cmentarza.

Kolejnym krokiem będzie budowa  cmentarnych alejek i placów. Planuje się przedłużenie istniejącej alejki w północnej części cmentarza parafialnego kilka metrów za obecne ogrodzenie od strony wschodniej, zakończenie jej placem o wymiarach 14,5 m x 15 m oraz budowę alejki biegnącej od w/w placu w stronę południową i zakończenie jej mniejszym placem.