Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy

W 2019r. opracowano dokumentację techniczną dla powyższej inwestycji. Projekt zakłada powstanie 628 grobów ziemnych, z czego 453 będą pojedyncze, 144 podwójne, 30 dziecięcych i 1 mogiła zbiorowa dla dzieci przedwcześnie urodzonych. Groby mogą być dwupoziomowe. Liczba nisz w zaprojektowanych kolumbariach wynosi 1128 sztuk. Nisze będą pojedyncze lub rodzinne. Na terenie cmentarza znajdą się m.in. powierzchnie grzebalne (groby ziemne i kolumbarium), ciągi komunikacyjne wraz z placem centralnym, oświetlenie o charakterze parkowym, punkty poboru wody, miejsca gromadzenia odpadów, zieleń urządzona, elementy małej architektury (np. ławki).

Budowa cmentarza odbywać się będzie wieloetapowo w kolejnych latach.

W kwietniu 2020r. rozpoczęły się badania archeologiczne na terenie przeznaczonym pod inwestycję polegającą na budowie cmentarza komunalnego. Obowiązek przeprowadzenia takich badań został nałożony przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z uwagi na znajdujące się w tym miejscu udokumentowane stanowisko archeologiczne. Wyprzedzające badania archeologiczne umożliwią właściwe wydobycie, udokumentowanie i zabezpieczenie materiałów zabytkowych przed utworzeniem cmentarza. Jednocześnie zapobiegną konieczności każdorazowego prowadzenia badań archeologicznych w miejscach przeznaczonych na pochówek.

Prace prowadzone są przez firmę Pracownia Archeologiczna i Archeobotaniczna Arkadiusz Wiktor z siedzibą w Skulsku. Łączna powierzchnia terenu do eksploracji wynosi około 86 arów. Zakończenie badań wraz ze sporządzeniem sprawozdania i odbiorem konserwatorskim planowane jest na 10 lipiec br. Wówczas teren zostanie archeologicznie uwolniony pod inwestycję.

W 2020 roku wykonano również budowę ogrodzenia cmentarza, budowę wodociągu i punktów poboru wody oraz budowę niektórych alei i placów cmentarnych.

Na w/w prace wyłoniono już wykonawców w drodze postępowań przetargowych.

Wykonawca ogrodzenia: A.P.R. SEWIM Katarzyna Luzinska z Kruszwicy.

Wykonawca wodociągu: Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Stanisław Żak z Kruszwicy.

Wykonawca alejek: P.P.H.U. TRANS – POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.

Prace archeologiczne:

Prace budowlane: