Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ul. Leśną, Wiosenną i Włocławską w m. Grodztwo, Gmina Kruszwica