Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w m. Ostrówek, gmina Kruszwica