EDYCJA 8

Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy

Przedmiotem projektu jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej spełniającej obecne standardy stawiane instytucjom kultury. Prace przewidziane w ramach projektu będą związane z remontem i rozbudową budynku Centrum Kultury i Sportu w Kruszwicy o dodatkowe pomieszczenia. W wyniku realizacji projektu nastąpi dostosowanie obiektu do obecnych wymogów technicznych, przeciwpożarowych i sanitarnych. Budynek zostanie zaopatrzony w odpowiednią wentylację, zyska klimatyzację oraz salę kinową, a po rozbudowie także II kondygnację z pomieszczeniami biurowymi, dzięki czemu stanie się bardziej funkcjonalny oraz stanie się wizytówką miasta. Realizacja inwestycji wpłynie na poszerzenie i
poprawę jakości oferty kulturalnej, a także poprawę dostępności usług w dziedzinie kultury i edukacji.

Poprzez zastosowane rozwiązania dla osób niepełnosprawnych nastąpi likwidacja barier architektonicznych, co przełoży się na zmniejszenie wykluczenia kulturowego i społecznego.

Na realizację zadania Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie w wysokości 8.000.000,00zł w ramach 8 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.


Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie