Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ul. Adama Mickiewicza, Niepodległości i Jana Kasprowicza w m. Kruszwica