Referat Budżetu i Finansów

Anna Kruszka – Skarbnik, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów
pok. nr 108, nr wew. 50  (mail: skarbnikatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Beata Ograbek-Kabat  - Zastępca skarbnika
pok. nr 118, nr wew. 61 (mail: beata [dot] ograbekatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Katarzyna Fabiańska – Inspektor ds. budżetowych
pok. nr 119,  nr wew. 62 (mail: sprawozdatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Sylwia Bonek – Inspektor ds. księgowości budżetowej
pok. nr 119,  nr wew. 63 (mail: sylwia [dot] bonekatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Stanisława Pawłowska – Inspektor ds. płac
pok. nr 102, nr wew. 57 (mail: stanislawa [dot] pawlowskaatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Mariola Gotowała  - Inspektor ds. rozliczeń kasowych
pok. nr 103, nr wew. 59

Aneta Marczyńska – Inspektor ds. podatków i opłat
pok. nr 105, nr wew. 52 (mail: aneta [dot] marczynskaatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Tomasz Mielcarek –  Inspektor ds. wymiaru podatków
pok.
nr 105, nr wew. 53 (mail: Tomasz [dot] mielcarekatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Małgorzata Pachlińska - Podinspektor ds. księgowości podatkowej
pok. nr 105, nr wew. 51

Katarzyna Kościńska – Inspektor ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pok. nr 116, nr wew. 64

Magdalena Ławniczak – Inspektor ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pok. nr 116, nr wew. 64 (mail: magdalena [dot] lawniczakatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)

Kazimierz Pieczyński – Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w gminie
pok.
nr 116, nr wew. 83 (mail: kazimierz [dot] pieczynskiatkruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl)