Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica

zdjęcie

Od 2022r. Gmina Kruszwica w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Czarnoziem na Soli realizuje projekt pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica.


Celem projektu jest aktywna integracja społeczno-zawodowa osób z obszaru gminy Kruszwica, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów zdegradowanych poddanych rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.


W ramach projektu w ubiegłym roku  wsparcie otrzymało 60 osób, w tym 49 osób oprócz wsparcia społecznego (zajęć z psychologiem, brokerem edukacyjnym i trenerem umiejętności społecznych) otrzymało możliwość udziału w dwóch kursach zawodowych, w tym m.in. w kursie: pracownik biurowy, kelner, sprzedawca, pomocnik kucharza, florysta, spawacz, operator wózka widłowego, konserwator zieleni, pracownik gospodarczy, stylista paznokci. W 2023r. dla tej grupy przewidziano wsparcie pośrednika pracy, który pomoże dostosować dokumenty aplikacyjne do potrzeb konkretnej oferty oraz wspólnie wypracuje strategię na rozmowę kwalifikacji. Ponadto, część z tych osób od stycznia rozpoczęła staż zawodowy.


Projekt, który realizujemy pozwala podnieść kompetencje osób wykluczonych, przez co wzrośnie ich pozycja na rynku pracy i zwiększy ich szansę na zatrudnienie. W tym roku kontynuujemy nabór osób chętnych do udziału w projekcie, który daje między innymi szansę na podjęcie płatnego stażu, dlatego zachęcam do zapoznania się z warunkami naboru – informuje Bartosz Krajniak Zastępca Burmistrza Kruszwicy i Prezes LGD Czarnoziem na Soli.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy (pok. 113 i 114) oraz w biurze LGD Czarnoziem na Soli. Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu w wysokości 1 273 656,76 zł. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 498 419,72 zł. Wkład własny jest wkładem niefinansowym.

 

pasek