Kolejne inwestycje na terenie Gminy Kruszwica

umowa

31 maja br. Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak podpisał umowę na realizację zadania pn. „Poprawa życia  mieszkańców  terenów  PPGR w gm. Kruszwica  poprzez   doprowadzenie  sieci wodociągowej do m. Karsk i Brześć  oraz przebudowę  dróg w m. Lachmirowice  i Piaski”

Zakres prac obejmuje budowę sieci wodociągowej z Karska do Brześcia na odcinku ok 3 km oraz przebudowę dróg w miejscowościach Lachmirowice i Piaski. Inwestycja stanowi kontynuację prowadzonych wcześniej prac, dzięki którym nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców gminy Kruszwica, poprawi się stan infrastruktury drogowej oraz poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Gmina Kruszwica na realizację tego zadania  otrzymała dofinansowanie  w kwocie 4 325 155,91 zł. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość prac budowlanych wynosi 4 413 424,40zł z czego 88 268,49 zł stanowią środki własne Gminy Kruszwica.

Wykonawcą zadania jest firma  KADA – BIS  Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.