Nowe informacje w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 62 w Kruszwicy.

most

Dobre wiadomości o dotyczące tego zadania przekazał Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Minister Infrastruktury uzgodnił Program Inwestycji rozbudowy drogi krajowej nr 62 na odcinku Kobylniki-Kruszwica. Przetarg na realizację tych zadań zostanie ogłoszony przez GDDKiA już w październiku. Inwestycja w 100% będzie finansowana ze środków rządowych. Inwestycja ma na celu rozbudowę drogi krajowej nr 62 przebiegającej przez Kruszwicę, a w efekcie – poprawę bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. W ramach zadania wybudowane zostaną dwa ronda (skrzyżowanie ulic: Kościuszki, Nadgoplańskiej i Kolegiackiej oraz przy ulicach: Włocławskiej i Dobrej) oraz kładka pieszo-rowerowa pod mostem w Kruszwicy, której dokumentację przygotowała Gmina Kruszwica.  Dodatkowo uwzględniono wnioski Urzędu Miejskiego w Kruszwicy w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy rondami oraz budowy zatoki autobusowej w celu poprawy dostępności do komunikacji publicznej. Planowany termin zakończenia prac to 2023 r.