Ogłoszenie naboru wniosków w ramach działania M17 Zarządzanie ryzykiem