Pomysłowy witacz dożynkowy 2024

fot

Zachęcamy wszystkie sołectwa do udziału w konkursie na najbardziej kreatywny i pomysłowy witacz dożynkowy w 2024 roku. To doskonała okazja, aby pokazać swoje zaangażowanie oraz docenić udział wszystkich mieszkańców w przygotowywaniu ulicznych dekoracji.

 
Konkurs na najciekawszy witacz dożynkowy jest skierowany do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Ideą konkursu jest kultywowanie tradycji oraz aktywizacja mieszkańców do wspólnego działania i kreowania wizerunku swojej miejscowości. Nagroda za I miejsce to 5.000 złotych.

 Szczegóły konkursu:

Termin zgłoszeń: 26 września 2024 r.
Nagrody: za zajęcie trzech pierwszych miejsc o łącznej wysokości dziesięciu tysięcy złotych

Kryteria oceny:
Estetyka: wygląd zewnętrzny witacza, bogactwo użytych elementów, jakość użytych materiałów
Kreatywność: promocja witacza na stronie internetowej
Oryginalność formy: rozwiązania techniczne przy budowie witacza


Zasady konkursu:
Gminy mogą zgłosić jedno sołectwo, a sołectwo może zgłosić jeden witacz dożynkowy. Na instalacji należy zamieścić nazwę miejscowości i rok sporządzenia, instalacja powinna być także udostępniona do wglądu komisji konkursowej do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez urząd.

Szczegóły na stronie https://kujawsko-pomorskie.pl/rolnictwo/nagrodzimy-najbardziej-pomyslowe-witacze-dozynkowe-3/