Ruszają kolejne inwestycje drogowe

umowa

Dzisiaj została podpisana umowa na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kruszwica”.
Zadanie obejmuje rozbudowę czterech odcinków ul. Adama Mickiewicza o łącznej długości ok. 1050 mb, przebudowę drogi gminnej w Baranowie na odcinku długości 1341,02 m. oraz kontynuację robót budowlanych w miejscowości Bachorce o długości 367,26 mb. W ramach przebudowywanych dróg wykonane zostaną nowe nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego z utwardzonymi poboczami na drogach pozamiejskich oraz chodnikami i odcinkiem ścieżki rowerowej w ciągu ul. Adama Mickiewicza. Dodatkowo w ul. A. Mickiewicza planowane jest wykonanie ciągu kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz elementów oświetlenia i kanału technologicznego.

Jednocześnie informujemy, że przed rozpoczęciem prac przy ul. Mickiewicza odbędzie się spotkanie wykonawcy z mieszkańcami w celu omówienia harmonogramu robót.  O dacie spotkania będziemy informować w najbliższym czasie.

Wartość inwestycji to 10.331.178,95 zł


Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania wg. Promesy Inwestycyjnej przyznanej Gminie Kruszwica przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosi 9.500.000,00 PLN. Pozostała kwota w wysokości 831.178,95 zł zostanie pokryta ze środków Gminy Kruszwica.


Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego została firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o


Termin zakończenia prac to II połowa 2023 roku

tablica