Ścieżka rowerowa połączy Gminę Kruszwica z Gminą Inowrocław

ścieżka

Ścieżka rowerowa połączy Gminę Kruszwica z Gminą Inowrocław! Jest porozumienie, trwają przygotowania do wyboru projektanta.


Długo oczekiwana inwestycja doczeka się realizacji. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się robocze spotkanie dotyczące wspólnej realizacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 412 w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kobylniki – Tupadły, łączącej Gminę Inowrocław i Gminę Kruszwica. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – Dyrektor Departamentu Mirosław Graczyk oraz Naczelnik Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Grzegorz Piątek. Gminę Kruszwica reprezentowali Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak oraz Zastępca Burmistrza Bartosz Krajniak.


Inwestycja będzie realizowana przy współpracy Gminy Kruszwica z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pierwszym etapem zadania będzie opracowanie do końca przyszłego roku dokumentacji projektowej, co zgodnie z porozumieniem, w całości zostanie pokryte z budżetu Gminy Kruszwica. Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy zabezpieczono już środki finansowe w kwocie 250 000 zł w budżecie gminy na ten cel. Trwa przygotowanie procedury wyboru projektanta tej inwestycji.


Od wielu lat zabiegamy o zbudowanie ścieżki rowerowej, łączącej Kruszwicę i Inowrocław. Pierwotna koncepcja zakładała przebudowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej z Kruszwicy przez Łojewo do Inowrocławia. Niestety, z różnych względów nie udało się zrealizować tego planu, dlatego podjęliśmy rozmowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim, by podobną inwestycję zrealizować w ciągu drogi wojewódzkiej nr 412. Cieszę się, że udało nam się wpisać ten odcinek do Koncepcji rozwoju sieci dróg rowerowych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego – informuje Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.


Gmina Kruszwica podpisała już porozumienie z Samorządem Województwa o wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia. Inwestycja została także ujęta w planach do dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027, Działanie 03.03. Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT. W najbliższych tygodniach ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji.


Ścieżka rowerowa będzie liczyła ok. 5 km. Inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa, rozwiązanie problemów komunikacyjnych oraz lepszą dostępność do miejscowości obu gmin. Oprócz tej inwestycji na tym odcinku pobudowane zostaną zatoki autobusowe oraz wyznaczone i doświetlone zostaną przejścia dla pieszych.