Zapraszamy do udziału w projekcie

1

Gmina Kruszwica wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli zapraszają mieszkańców gminy Kruszwica do udziału w projekcie: "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica".

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

  • wsparcie psychologa
  • warsztaty z brokerem edukacyjnym
  • trening umiejętności społecznych (animacje, komunikacja i autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem)
  • warsztaty z zakresu przedsiębiorczości,
  • spotkania z doradcą zawodowym.

Ponadto każdy uczestnik będzie brał udział w 2 kursach zawodowych (w ramach których wypłacane będzie stypendium szkoleniowe oraz zwrot za dojazd na kurs).

Dla części osób zapewniony będzie również 3 - miesięczny płatny staż zawodowy.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy  lub w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli przy ul. Niepodległości 16 w Kruszwicy.

Zapraszamy!!!

 

1