Dotacje na zabytki położone na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2022 – nabór wniosków

Dotacje na zabytki położone na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2022 – nabór wniosków

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane – trwa nabór wniosków o dotacje na renowację zabytków w Kujawsko-Pomorskiem. Dokumenty można składać do 15 grudnia. Zwracamy uwagę na zmieniony formularz wniosku. Więcej informacji w zakładce Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu. Zdjęcia modernizowanych zabytków w podpisanym folderze: https://drive.kujawsko-pomorskie.pl/index.php/s/EGw4rq89oDjcW94.

- Efekty naszego wieloletniego unikalnego w skali kraju programu ochrony zabytków widać w całym regionie. Należy podkreślić zaangażowanie właścicieli i zarządców zabytkowych obiektów, którzy na co dzień troszczą się o nie, chronią przed zniszczeniem, zabiegają o dotacje. Odrestaurowane zabytki to nasz wspólny sukces. Zachęcam do składania kolejnych wniosków! - zaprasza marszałek Piotr Całbecki.

Samorząd województwa realizuje program ochrony zabytków od trzynastu lat. W tym czasie na zadania związane z restauracją i remontami konserwatorskimi w zabytkowych obiektach przekazał blisko 123 mln zł. Wsparcie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu województwa. Naszą aktywność w dziedzinie ochrony zabytków zauważyła Unia Europejska, która przyznała Kujawsko-Pomorskiemu prestiżowe wyróżnienie Europa Nostra.


Wniosek wraz z podpisanymi załącznikami należy:

  • złożyć w punkcie podawczo-kancelaryjnym przed głównym wejściem do Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) na adres:
    Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
    Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
    plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
  • przesyłać na adres mailowy kn [dot] sekretariatatkujawsko-pomorskie [dot] pl.

Wnioski i załączniki muszą być podpisane kwalifikowanym elektronicznym podpisem wnioskodawcy.
 


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dziedzictwa Narodowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego:
•    Katarzyna Sulińska tel. 883 353 675; e-mail: k [dot] sulinskaatkujawsko-pomorskie [dot] pl
•    Marzenna Kończak tel. 56 62 15 826; e-mail: m [dot] konczakatkujawsko-pomorskie [dot] pl
•    Krzysztof Jeliński tel. 883 326 607; e-mail: k [dot] jelinskiatkujawsko-pomorskie [dot] pl
•    Marta Zielińska  tel. 573 237 695 e-mail: marta [dot] zielinskaatkujawsko-pomorskie [dot] pl
•    Angelina Grzywińska tel. 56 62 18 755; e-mail: a.grzywinska@kujawsko- pomorskie.pl.
 
Na rzecz naszego dziedzictwa

W tym roku na renowację zabytkowych obiektów Kujaw i Pomorza trafiło rekordowe 10,4 mln złotych. Najwyższe przekazane wsparcie wyniosło blisko 400 tysięcy złotych. Wśród wybranych do dofinansowania zadań są prace konserwatorskie i restauratorskie w kościołach, w tym w świątyniach w niewielkich miejscowościach, kompleksach pałacowo-dworskich, kamienicach i budynkach oraz zabytkowych gmachach instytucji wpisanych do rejestru zabytków.

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego