Goście z Portugalii, Rumunii i Włoch w kruszwickiej Jedynce

erasmus 2020

Krótkoterminowa wymiana grup uczniów projektu ISS koordynowanego przez ZSS nr 1 przebiegała w iście kosmicznej atmosferze, dosłownie i w przenośni. Dosłownie, ponieważ tematyka projektu, realizowanego w ramach programu Erasmus+, to układ słoneczny i robotyka. W przenośni, ponieważ podczas krótkiego spotkania, współpraca doprowadziła w kosmicznym wręcz tempie do nawiązania przyjaźni między uczestnikami wymiany, czego dowodziły wilgotne oczy uczniów przy pożegnaniach.

Zacznijmy jednak od początku. Goście przyjechali do Kruszwicy w niedzielę 9 lutego. Osiemnaścioro uczniów szkół partnerskich (z miejscowości Batalha w Portugalii, z Barcanesti w Rumunii i z Carimate we Włoszech) zamieszkało w domach młodych kruszwiczan. Dzieci z zagranicy poznały codzienność polskiej szkoły, towarzysząc gospodarzom spotkania w ich lekcjach, doświadczyły uroków imprez szkolnych, oglądając przedstawienie przygotowane przez uczniów ZSS nr 1 „Kopernik w Kruszwicy”, a z tradycjami i smakami naszego regionu zaznajomiły się podczas zorganizowanego w szkole „Wieczoru polskiego”. Wspólne warsztaty, przygotowane i przeprowadzone przez uczniów z Portugalii, dotyczące zagadnień przyspieszenia grawitacyjnego, ciężaru i skali oraz zaproponowane przez Włochów wizualne porównanie wielkości Ziemi i Słońca dowiodły, że język angielski to nie tylko przedmiot szkolny, ale przede wszystkim realny środek komunikacji, który może być także narzędziem uczenia się innych przedmiotów.

Dwuletni projekt, zainspirowany współpracą astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zaczerpnął nie tylko swój tytuł: Międzynarodowa Stacja Szkół (International Schools Station, ISS), ale i strukturę od tego obiektu właśnie. Składa się z 3 modułów tematycznych: układ słoneczny, fenomen latania i eksploracja układu słonecznego, które umożliwiają uczniom zdobycie wiedzy z zakresu fizyki, astrofizyki i matematyki poprzez współpracę, zabawę oraz wymianę wiedzy i doświadczeń. Obecnie szkoły partnerskie kończą realizację pierwszego modułu, dlatego uczestnicy wymiany wzięli udział w zajęciach w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu oraz w Parku Miniatur Mikroskala w Koninie, obejrzeli film Meteoplanet w Planetarium, wysłuchali wykładu o radioteleskopach i zwiedzili Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach, a życie i pracę Mikołaja Kopernika poznali w Domu Kopernika. Niestety, kapryśna aura nie pozwoliła na przeprowadzenie obserwacji nieba w kruszwickiej Astrobazie, jednak goście mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem i działalnością placówki.

Krótkoterminowe wymiany grup uczniów mają na celu także przybliżenie współpracującym nauczycielom i uczniom środowiska, kultury i tradycji każdej szkoły partnerskiej, dlatego gospodarze spotkania przedstawili inscenizację legendy o Popielu, zwiedzili z gośćmi Kruszwicę i pochwalili się pięknem nadgoplańskiej przyrody w siedzibie NPT. W Toruniu, oprócz podziwiania uroków Starego Miasta, goście i gospodarze spotkania zdobywali umiejętność pieczenia pierników, a w Poznaniu, po spacerze wokół Starego Rynku, poznali początki państwa polskiego w muzeum Brama Poznania.

Tygodniowy pobyt uczniów i nauczycieli szkół partnerskich upłynął bardzo szybko. Jednak organizatorzy spotkania mają nadzieję, że doświadczenie zdobywania umiejętności i wiedzy w międzynarodowym gronie było dla uczestników przeżyciem niezapomnianym, a zawarte znajomości i przyjaźnie przetrwają wiele lat.

Wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do atrakcyjnego przebiegu wymiany grup uczniów, a tym samym realizacji projektu: rodzicom uczniów ZSS nr 1, którzy gościli obcokrajowców w swoich domach, Radzie Rodziców przy ZZS nr 1, pracownikom Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi, Kołu Łowieckiemu nr 5 „Kormoran”, NSZZ Solidarność przy Zakładach Tłuszczowych Kruszwica oraz kruszwickiemu oddziałowi PTTK serdecznie dziękujemy za współpracę i wsparcie w przygotowaniu tego spotkania.