Nabór seniorów do ośrodka wsparcia: Klubu Senior +

Nabór seniorów do ośrodka wsparcia: Klubu Senior +

logo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy ogłasza nabór seniorów do ośrodka wsparcia: Klubu Senior+ mieszczącego się w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4c.

Zajęcia w Klubie Senior+ odbywać się będą od lutego do grudnia 2022 r.

Uczestnikami zajęć mogą być seniorzy spełniający łącznie następujące warunki:

 1. wiek: 60 lat i więcej dla kobiet oraz 65 lat i więcej dla mężczyzn,
 2. osoby nieaktywne zawodowo (niepracujące),
 3. osoby będące mieszkańcami Gminy Kruszwica.

Klub Senior+ będzie realizował:

 • zajęcia edukacyjne z zakresu: profilaktyki prozdrowotnej, bezpieczeństwa seniora w sieci i w życiu codziennym, przeciwdziałania przemocy i pomocy społecznej, obsługi komputera i korzystania z komunikatorów internetowych;
 • zajęcia rękodzielnicze, plastyczne i kulinarne, pod okiem terapeuty zajęciowego lub animatora;
 • zajęcia ruchowo-usprawniające;
 • zajęcia integracyjne:
  a) spotkanie andrzejkowe,
  b) Spotkanie Pokoleń,
  c) wyjazdy do kina,
  d) wyjazd do teatru/opery.
   

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kruszwicy pod nr tel. 52 3 515 489 w godzinach od 9:00 do 14:00.

Nabór prowadzony będzie do 10 lutego 2022 r.