Nowy Sołtys Sołectwa Bachorce

Nowy Sołtys Sołectwa Bachorce

30 listopada br. odbyły się wybory Sołtysa Sołectwa Bachorce. W Zebraniu Wiejskim wzięło udział 38 mieszkańców sołectwa. Przeprowadzeniem wyborów zajęła się 3-osobowa Komisja Skrutacyjna w składzie: Marzena Mrówczyńska, Karolina Nojek i Jan Różycki.


Zostało zgłoszonych dwóch kandydatów, którzy w wyniku tajnych wyborów otrzymali następujące ilości głosów:

  • Ostrowska Anna – 34 głosy
  • Pindel Żaneta – 4 głosy


Na Sołtysa wybrana została Pani Anna Ostrowska.

Pani Anna od 5 lat zamieszkuje sołectwo Bachorce, a z pochodzenia jest ślązaczką. Jak sama mówi jest osobą komunikatywną, pracowitą, energiczną, potrafiącą słuchać ludzi i pomagającą innym w potrzebie.
Nowa Pani Sołtys dziękuje społeczności sołectwa Bachorce za obdarzenie jej zaufaniem i zapewnia, że działania na rzecz sołectwa będzie traktować jako wyzwanie.