Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica w 2022 r.

Wyniki

ZARZĄDZENIE Nr 119/21 Burmistrza Kruszwicy z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica w 2022 r.