Po kilkuletnich staraniach powstanie rondo w Kobylnikach

Po kilkuletnich staraniach powstanie rondo w Kobylnikach

Ponad 8 mln zł zagwarantowano na realizację zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 412 i drogą gminną nr 150833C wraz z dojazdami i infrastrukturą techniczną stanowiącą całość funkcjonalno-użytkową w Kobylnikach”. Wczoraj (12 stycznia) Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji Program inwestycji, który umożliwi realizację robót budowlanych w 2021 roku.

Jest to jedna z bardziej oczekiwanych inwestycji w Gminie Kruszwica w ramach której powstanie rondo oraz chodniki wzdłuż drogi krajowej nr 62, oświetlenie drogowe oraz zatoki autobusowe. Jezdnia zostanie poszerzona do przekroju 2 x 3,5 m a nośność drogi podniesiona zostanie do 115 kN/oś. Niewątpliwie dzięki temu zadaniu polepszy się ruch między Kruszwicą a Strzelnem i Inowrocławiem a także okolicznymi miejscowościami.  Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa ronda w Kobylnikach to niezwykle ważne przedsięwzięcie dla mieszkańców Gminy Kruszwica a przede wszystkim dla użytkowników drogi krajowej nr 62, drogi wojewódzkiej nr 412 oraz drogi gminnej w Kobylnikach. Jest to inwestycja, o którą zabiegaliśmy od wielu lat. Doprowadzi ona do zlikwidowania bardzo niebezpiecznego skrzyżowania i przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w miejscu połączenia wspomnianych wcześniej dróg.
Bardzo cieszy mnie to, że w ramach planowanego zadania powstanie czterowlotowe rondo, ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, dwie zatoki autobusowe oraz oświetlenie. Po wybudowaniu ronda uda się także skomunikować wybudowany w ostatnich latach ciąg pieszo-rowerowy łączący Kruszwicę i Kobylniki.
Ze swojej strony bardzo dziękuję za pomoc w przygotowaniu finansowania tej inwestycji Panu ministrowi Łukaszowi Schreiberowi oraz Panu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi – mówi Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.