Rozpoczynamy konsultacje Programu współpracy na rok 2021

Rozpoczynamy konsultacje Programu współpracy na rok 2021

Szanowni Państwo,


Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 9 września 2020 r. przyjął projekt rocznego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, projekt zostanie skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Konsultacje potrwają nie jak wcześniej informowaliśmy do 21 września, tylko do 28 września 2020 r.


Przypominamy, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.


Uwagi mozna składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu rocznego, na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. M.Sklodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, oraz pocztą elektroniczną na adres ngoatkujawsko-pomorskie [dot] pl" title="ngoatkujawsko-pomorskie [dot] pl">ngoatkujawsko-pomorskie [dot] pl do 28 września 2020r.


Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.