Umowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Witowiczki podpisana!

Umowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Witowiczki podpisana!

Dziś podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Witowiczki.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS - POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.
Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 355 891, 07 zł

Zadanie obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz zjazdów, wykonanie humusowania terenu wraz z obsianiem trawą.