UWAGA! KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PTASIEJ GRYPY!

UWAGA! KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PTASIEJ GRYPY!

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich w miejscowości Kruszwica w dniu 17.01.2022 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Inowrocławiu  wydał Rozporządzenie nr 1/2022 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  u ptaków dzikich na terenie powiatu inowrocławskiego .

Na podstawie powyższego rozporządzenia  strefę  w promieniu 1 km  wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków uznaje się za strefę objętą zakażeniem grypą ptaków , obejmującą w powiecie inowrocławskim, w gminie Kruszwica, miejscowości : Miasto Kruszwica, Kobylniki, Szarlej.

Rozporządzenie określa nakazy i zakazy, których należy przestrzegać  w strefie objętej zakażeniem, wśród których znajduje się m.in. nakaz utrzymywania drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem  lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami.

Ponadto wprowadzony zostaje zakaz targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych.
 

Strefa objęta zakażeniem oznakowana zostanie poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści:

„ UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA  GRYPA PTAKÓW STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM”

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania na obszarach zapowietrzonym oraz zagrożonym znajdują się w załączniku