Ważne informacje dotyczące drugiego ogniska ptasiej grypy!

Ważne informacje dotyczące drugiego ogniska ptasiej grypy!

W związku ze stwierdzeniem na terenie Powiatu Inowrocławskiego drugiego ogniska ptasiej grypy, w hodowli kur w miejscowości Dulsk gmina Inowrocław, w dniu 19.01.2021r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał Rozporządzenie nr 2/2021 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów inowrocławskiego i mogileńskiego.

Na podstawie powyższego rozporządzenia obszar 3 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków uznany został za obszar zapowietrzony grypą ptaków. W gminie Kruszwica obszar ten obejmuje miejscowość Arturowo.

Natomiast obszar w promieniu 10 km  wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków uznaje się za obszar zagrożony grypą ptaków. W gminie Kruszwica  obszar ten obejmuje miejscowości: Przedbojewice, Janowice, Piaski, Szarlej, Bródzki, Wola Wapowska, Żerniki, Papros, Piecki, Wróble, Grodztwo, Rożniaty, Karczyn, Kobylniki, Skotniki, Sławsk Wielki oraz miasto Kruszwica.

Rozporządzenie określa nakazy i zakazy, których należy przestrzegać w każdym z wyznaczonych obszarów, wśród których znajduje się m.in. nakaz utrzymywania drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach w sposób uniemożliwiający kontakt z ptakami z innych gospodarstw oraz ptakami dzikimi.

Ponadto wprowadzony zostaje zakaz sprzedaży na targowiskach mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych.

Obszary zapowietrzony i zagrożony zostaną oznakowane poprzez umieszczenie  tablic przy drogach publicznych na granicy tych obszarów.

Szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania na obszarach zapowietrzonym oraz zagrożonym znajdują się w poniższym linku oraz w załączniku.
Rozporządzenie