Wprowadzanie systemu kontroli i monitoringu odbioru odpadów

Wprowadzanie systemu kontroli i monitoringu odbioru odpadów

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW


dotyczy: wprowadzania systemu kontroli i monitoringu odbioru odpadów


Szanowni Państwo,
W związku z wymaganiami dotyczącymi konieczności wprowadzenia systemu kontroli i monitoringu odbioru odpadów Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy sp. z o.o prosi mieszkańców o udostępnienie posiadanych pojemników na odpady w celu ich inwentaryzacji i montażu elementów systemu zgodnie z poniższymi informacjami:

  • inwentaryzacja dotyczy nieruchomości zamieszkałych ( domy jednorodzinne, wspólnoty mieszkaniowe), nie dotyczy nieruchomości niezamieszkałych ( zakłady pracy, instytucje, ogrody działkowe, itp.)
  • o wymaganej dacie udostępnienia pojemników mieszkańcy zostaną poinformowani z 7 dniowym wyprzedzeniem
  • prosimy o wystawienie wszystkich posiadanych pojemników do odbioru odpadów w wymaganym dniu
  • wstępny harmonogram udostępniania pojemników stanowi załącznik do niniejszej informacji oraz znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://www.bip.pk-kruszwica.pl/116,ogloszenia-i-komunikaty (Przedsiębiorstwo Komunalne zastrzega sobie prawo wprowadzania bieżących zmian w harmonogramie)
  • dodatkowo informujemy o uruchomieniu systemu monitoringu na pojazdach odbierających odpady
  • jednocześnie przypominamy o konieczności segregacji odpadów oraz obowiązującym „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy” (www.bip.kruszwica.gmina.pl / zakładka „Gospodarka odpadami komunalnymi”)

 

W sprawie uzyskania bieżących informacji lub wyjaśnień prosimy o kontakt:
tel : 52 3515 290 , 52 3515 437
e-mail: odpadyatpk-kruszwica [dot] pl